• 03 759 39 03
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Finančno okno

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

  • iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest),
  • iz proračuna lokalne skupnosti (stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestilo delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije),
  • iz prispevka staršev (šolnine) tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva.

Letna šolnina je razdeljena na deset  mesečnih obrokov, mesečno 30,00 €.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Vlogo z ustreznimi dokazili starši oddajo v tajništvu Glasbene šole Slovenske Konjice.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.
Vpisnina se plača na začetku šolskega leta in znaša 10,00 €.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50%.
Za tiste učence, ki oboskujejo samo nauk o glasbi (NGL) je mesečni znesek 15,00 €, plesne pripravnice (PP) pa 25,00 €.

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na deset mesečnih obrokov in en obrok znaša 12.00 €.
Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki jo za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

PRAVILNIK O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH .... TUKAJ


  • Glasbena šola Slovenske Konjice
  • Glasbena šola Slovenske Konjice

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

STROKOVNI DELAVCI (šolsko leto 2020/2021)

1.

BLAŽIČ DAMIJANA (NGL, solfeggio)

Učilnica 1

059 344 553

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.

CIOATA ELENA (plesna pripravnica, balet)

Baletna
dvorana

059 344 552

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

3.

DAJČMAN JASMINA (saksofon)

Učilnica 4

059 344 557

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

4.

FRIDRIH VERONIKA  (klavir, korepeticije)

Učilnica 7

059 344 560

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

5.

GOVEDIČ VESNA (klavir, korepeticije)

Učilnica 9

059 344 562

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

6.

HRASTNIK DOMEN (violončelo)

Učilnica 3, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

7.

KASTRATOVIK MAJA (klavir)

Učilnica 9

059 344 562

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

8.

KLEVŽE BRANIMIR, ravnatelj
(trobenta, evfonij, pihalni orkester)

Pisarna

ravnatelj

059 344 550

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

9.

KMETEC FRANJA (klavir, korepeticije)

Učilnica 8

059 344 561

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

10.

KOČNIK FRANJA (citre)

Učilnica 3, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

11.

KOTNIK MARUŠKA  (violina)

Učilnica 13

059 344 566

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

12.

KREVEL JANEZ (kontrabas)

Učilnica 3, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

13.

KRUPLJAN LIDIJA (klavir)

Učilnica 6

059 344 559

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

14.

LESKOVAR MATEJ (pozavna)

Knjižnica 10

059 344 552

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

   15.

 LUNEŽNIK VITA    (violina, godalni  orkester)

Učilnica 7

059 344 560

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

16.

MATAVŽ BOJANA
(harmonika, harmonikarski orkester)

Učilnica 11

059 344 564

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

17.

OBRUL ANDREJA
(petje, zborovsko petje in  vokalna tehnika)

Učilnica 4, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

18.

OŽVALD DORA (PGV, GP, pevski zbor)

Učilnica 1

059 344 553

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

19.

POTOČNIK SARA (violina)

Učilnica 13

059 344 566

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

20.

RUMPF ZDRAVKO (kitara)

Učilnica 2, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

21.

SENEGAČNIK JERNEJ ml. (trobenta, evfonij)

Učilnica 3

059 344 556

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

22.

SENEGAČNIK JERNEJ st. (kitara, kitarski orkester)

Učilnica 1, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

23.

SKAZA AVGUST (trobila, tolkala)

Učilnica 2

059 344 555

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

24.

SKRBIŠ NEJA (klavir, korepeticije)

Učilnica 7

059 344 560

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

25.

SKRBIŠ ŽIVA (flavta)

Učilnica 12

059 344 565

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

26.

ZAVEC JANEZ (klarinet)

Učilnica 5

059 344 558

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

27.

ZAVŠEK NATAŠA (kitara)

Učilnica 2, Trebnik

 

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

28.

ZEMLJAK SANDRINE (flavta)

Učilnica 14

059 344 567

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TEHNIČNO OSEBJE

1.

 KITEK SLAVICA
 (tajnik VIZ VI)

  03 759 39 03

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.

 RANČNIK NATAŠA 
 (računovodja, tajnik VIZ VI)

  03 759 39 03

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

3.

 SKAZA PAVEL (hišnik)

  059 344 554

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

4.

 MILIĆ BILJANA (čistilka)

  03 759 39 03

  059 344 554

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 


© 2020 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art