• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izpiti

Izpiti

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

POMEMBNO OBVESTILO!

Zaradi izrednih razmer v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa in s tem povezanim načinom izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa se v šolskem letu 2019/2020 NE OPRAVLJA LETNIH IZPITOV. Ocena se pridobi na osnovi prikazanega dela celo šolsko leto, delo oceni učitelj predmeta ali programa.

 

Letni izpiti se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v glasbenih šolah.

Za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ od 15. do 20. maja 2020,

  • Redni rok od 11. junija do 19. junij 2020,
  • Popravni izpiti, od 20. do 28. junij 2020,
  • Naknadni letni izpitni rok, 20. do 31. avgust 2020,
  • Naknadni letni popravni rok, 20. do 28. avgust 2020.

Letni izpit opravljajo učenci pri instrumentu, petju in solfeggiu, praviloma ob koncu pouka.
Učenci instrumentov (8 letni program) opravljajo izpit ob koncu pouka šele od drugega razreda naprej.
Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih prvin igre in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora.
Zaključek pouka za šolsko leto 2019/2020 bo v  sredo, 24.06. 2020 s podelitvijo spričeval od 13.00 do 16.00 ure. Učenci, ki bodo takrat odsotni, lahko dvignejo svoje spričevalo v tajništvu glasbene šole v času uradnih ur.


© 2020 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art