Tattenbachova ulica 1a, Slovenske Konjice

Izpiti

  • 12. do 15. september  2016 (letni izpiti – jesenski rok)
  • 20. do 30. januar 2017 (letni izpiti – zimski rok)
  • 16. do 19. maj 2017 (letni izpiti učencev zaključnih razredov OŠ in SŠ)
  • 12. do 20. junij 2017 (letni izpiti – junijski rok)
  • 20. do 30. junij 2017 (popravni izpiti)
  • 21. do 31. avgust 2017 (letni izpiti - avgustovski rok)
  • 21. do 30. avgust 2017 (popravni izpiti)


Letni izpit opravljajo učenci pri instrumentu in solfeggiu, praviloma ob koncu pouka.

Učenci instrumentov (8 letni – novi programi) opravljajo izpit ob koncu pouka šele od drugega razreda naprej.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih prvin igre in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora.
Zaključek pouka za šolsko leto 2016/2017 bo v  petek, 23.06. 2017 od 15.00 uri s svečano podelitvijo sprićeval in obeležitvijo Dneva državnsoti. Učenci, ki bodo takrat odsotni, lahko dvignejo svoje spričevalo v tajništvu glasbene šole v času uradnih ur.


 1921,    10  Mar   2017 ,   Šolski koledar

Koledar dogodkov

Marec 2018
P T S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Osnovni podatki

Glasbena šola Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 1a,
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 759 39 03, Fax: 03 759 39 04
gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si 
Davčna št.: 70401268, IBAN: SI56 013146030713123, Matična št.: 5087767
Šifra proračunskega uporabnika: 71315,
Šifra dejavnosti: 85.520