Tattenbachova ulica 1a, Slovenske Konjice

Pouk in odsotnost

Pouk in odsotnost

Pouk in odsotnost

(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev)

  • učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa,
  • starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka,
  • odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če učitelj v omejenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen.
  • učitelj upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz upravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega roka.

Med šolskim letom praviloma ni izstopov. Izjemoma se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole.
O izključitvi odloča učiteljski zbor ali ravnatelj šole.


  uradno;
 7839,    25  Nov   2015 ,   Programi

Rekli so . . .

Koledar dogodkov

December 2019
P T S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Osnovni podatki

Glasbena šola Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 1a,
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 759 39 03, Fax: 03 759 39 04
gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si 
Davčna št.: 70401268, IBAN: SI56 013146030713123, Matična št.: 5087767
Šifra proračunskega uporabnika: 71315,
Šifra dejavnosti: 85.520