• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sodelovanje staršev

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

  • iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest),
  • iz proračuna lokalne skupnosti (stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestilo delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije),
  • iz prispevka staršev (šolnine) tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva.

Letna šolnina je razdeljena na deset  mesečnih obrokov, mesečno 30,00 €.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Vlogo z ustreznimi dokazili starši oddajo v tajništvu Glasbene šole Slovenske Konjice.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.
Vpisnina se plača na začetku šolskega leta in znaša 10,00 €.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50%.
Za tiste učence, ki oboskujejo samo nauk o glasbi (NGL) je mesečni znesek 15,00 €, plesne pripravnice (PP) pa 25,00 €.

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na deset mesečnih obrokov in en obrok znaša 12.00 €.
Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki jo za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

PRAVILNIK O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH .... TUKAJ


  • Glasbena šola Slovenske Konjice

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

STROKOVNI DELAVCI (šolsko leto 2020/2021)

1.

BLAŽIČ DAMIJANA (NGL, solfeggio)

Učilnica 1

059 344 553

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

CIOATA ELENA (plesna pripravnica, balet)

Baletna
dvorana

059 344 552

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

DAJČMAN JASMINA (saksofon)

Učilnica 4

059 344 557

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

FRIDRIH VERONIKA  (klavir, korepeticije)

Učilnica 7

059 344 560

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

GOVEDIČ VESNA (klavir, korepeticije)

Učilnica 9

059 344 562

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

HRASTNIK DOMEN (violončelo)

Učilnica 3, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

KASTRATOVIK MAJA (klavir)

Učilnica 9

059 344 562

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

KLEVŽE BRANIMIR, ravnatelj
(trobenta, evfonij, pihalni orkester)

Pisarna

ravnatelj

059 344 550

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

KMETEC FRANJA (klavir, korepeticije)

Učilnica 8

059 344 561

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

KOČNIK FRANJA (citre)

Učilnica 3, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

KOTNIK MARUŠKA  (violina)

Učilnica 13

059 344 566

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

KREVEL JANEZ (kontrabas)

Učilnica 3, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

KRUPLJAN LIDIJA (klavir)

Učilnica 6

059 344 559

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

LESKOVAR MATEJ (pozavna)

Knjižnica 10

059 344 552

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   15.

 LUNEŽNIK VITA    (violina, godalni  orkester)

Učilnica 7

059 344 560

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

MATAVŽ BOJANA
(harmonika, harmonikarski orkester)

Učilnica 11

059 344 564

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

OBRUL ANDREJA
(petje, zborovsko petje in  vokalna tehnika)

Učilnica 4, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

OŽVALD DORA (PGV, GP, pevski zbor)

Učilnica 1

059 344 553

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

POTOČNIK SARA (violina)

Učilnica 13

059 344 566

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

RUMPF ZDRAVKO (kitara)

Učilnica 2, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.

SENEGAČNIK JERNEJ ml. (trobenta, evfonij)

Učilnica 3

059 344 556

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.

SENEGAČNIK JERNEJ st. (kitara, kitarski orkester)

Učilnica 1, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.

SKAZA AVGUST (trobila, tolkala)

Učilnica 2

059 344 555

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.

SKRBIŠ NEJA (klavir, korepeticije)

Učilnica 7

059 344 560

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

SKRBIŠ ŽIVA (flavta)

Učilnica 12

059 344 565

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.

ZAVEC JANEZ (klarinet)

Učilnica 5

059 344 558

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.

ZAVŠEK NATAŠA (kitara)

Učilnica 2, Trebnik

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.

ZEMLJAK SANDRINE (flavta)

Učilnica 14

059 344 567

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TEHNIČNO OSEBJE

1.

Kitek Slavica (tajnik VIZ VI)

03 759 39 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Rančnik Nataša  (računovodja, tajnik VIZ VI)

03 759 39 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Skaza Pavel (hišnik)

059 344 554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Milić Biljana (čistilka)

03 759 39 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Boštjan Žugman (vzdrževalec računalniške opreme)

059 344 559

knjižnica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


© 2021 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art