• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sodelovanje staršev

Sodelovanje staršev

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

(Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah, 33. člen)

Starši so lahko v dogovoru z učiteljem navzoči pri individualnem pouku svojih otrok. Starši spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok na različnih internih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole.
Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok.


© 2021 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art