• 03 759 39 03
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Cilji šolanja

Cilji šolanja

Ocena uporabnika: 5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

CILJI GLASBENEGA IN PLESNEGA ŠOLANJA

Predšolska glasbena vzgoja

 • skozi igro otroci doživljajo in spoznavajo glasbena dela in glasbene dejavnosti, ki tako postajajo del njihovega življenja,
 • se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo na enostavna in orffova glasbila,
 • ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posluh za ritem, melodijo, glasbeni spomin, glasbeno domišljijo in muzikalnost,
 • razvijajo glasbeni okus,
 • spoznavajo glasbene instrumente,
 • ob glasbenih vsebinah in v povezavah z njimi si razvijajo umske sposobnosti in osvajajo širše moralno etične vrednote.

Glasbena pripravnica

 • otroci si skozi različne oblike glasbenega dela razvijajo pozitiven odnos do umetniškega izražanja in do vključevanja v glasbeno šolo,
 • si ob različnih vsebinah, dejavnostih in glasbeno didaktičnih igrah razvijajo glasbene sposobnosti, kot so: posluh za ritem, melodijo, glasbeni spomin, glasbeno domišljijo, muzikalnost,
 • osvajajo glasbene pojme,
 • udeležujejo se nastopov učencev glasbene šole,
 • spoznavajo teoretične zakonitosti glasbe.

Instrumentalni pouk in nauk o glasbi

 • učenci razvijajo glasbene sposobnosti v skladu s psihofizičnim razvojem,
 • oblikujejo sposobnost umetniškega izražanja in glasbene reprodukcije,
 • oblikujejo pozitiven odnos do glasbe in širše kulture,
 • osvajajo glasbena znanja, ki jim omogočajo lastno orientacijo v glasbeni kulturi,
 • razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti, umetniško in estetsko tenkočutnost ter komunikativnost,
 • razvijajo glasbeno ustvarjalnost,
 • naučijo se prepoznavati in ločiti kvalitetno glasbo in kulturne vrednote,
 • pridobivajo znanja in sposobnost za nadaljnji glasbeni študij.


Ples – balet

 • prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja,
 • spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz,
 • razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, povezanih z njim,
 • spoznavajo osnovne plesne elemente,
 • razvijajo sposobnost koncentracije ter gibalni in glasbeni spomin,
 • razvijajo sposobnost posnemanja,
 • razvijajo občutke in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave),
 • razvijajo koordinacijo pri gibanju,
 • razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo,
 • spoznavajo bogastvo plesne zakladnice in njene ustvarjalce,
 • razumejo temeljne plesne in glasbene zakonitosti,
 • spoznavajo oblike in zvrsti plesa
 • vrednotijo gledani ples,
 • se usposabljajo za individualno in skupinsko ustvarjanje,
 • spoznavajo možnosti in zahteve nadaljnjega plesnega izobraževanja.

Komorne skupine, orkestri

 • učenci v skupinski igri razvijajo kolektivni duh, pridobivajo sposobnost prilagajanja, razvijajo čut do skupnega muziciranja  in usklajevanja s skupino,
 • pridobivajo in razvijajo čut odgovornosti.

© 2024 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art