• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pouk in odsotnost

Pouk in odsotnost

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev)

  • učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa,
  • starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka,
  • odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če učitelj v omejenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen.
  • učitelj upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz upravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega roka.

Med šolskim letom praviloma ni izstopov. Izjemoma se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole.
O izključitvi odloča učiteljski zbor ali ravnatelj šole.


© 2021 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art