• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cilji šolanja

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

  • iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest),
  • iz proračuna lokalne skupnosti (stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestilo delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije),
  • iz prispevka staršev (šolnine) tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva.

Letna šolnina je razdeljena na deset  mesečnih obrokov, mesečno 30,00 €.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Vlogo z ustreznimi dokazili starši oddajo v tajništvu Glasbene šole Slovenske Konjice.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.
Vpisnina se plača na začetku šolskega leta in znaša 10,00 €.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50%.
Za tiste učence, ki oboskujejo samo nauk o glasbi (NGL) je mesečni znesek 15,00 €, plesne pripravnice (PP) pa 25,00 €.

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na deset mesečnih obrokov in en obrok znaša 12.00 €.
Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki jo za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

PRAVILNIK O ŠOLSKIH PRISTOJBINAH .... TUKAJ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

STROKOVNI DELAVCI

1.

BLAŽIČ DAMIJANA (NGL, solfeggio)

Učilnica 1

059 344 553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

BRAČKO PETRA  (klavir, korepeticije)

Učilnica 7

059 344 560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

CIOATA ELENA (plesna pripravnica, balet)

Baletna dvorana

059 344 552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

DAJČMAN JASMINA (saksofon)

Učilnica 4

059 344 557

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

DELOPST PETRA (klavir)

Učilnica 6

059 344 559

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

GORJANC TJAŠA (violina)

Učilnica 13

059 344 566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

GOVEDIČ VESNA (klavir, korepeticije)

Učilnica 9

059 344 562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

KASTRATOVIK MAJA (klavir)

Učilnica 9

059 344 562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

KLEVŽE BRANIMIR, ravnatelj
(trobenta, evfonij, pihalni orkester)

Pisarna ravnatelj

059 344 550

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

KMETEC FRANJA (klavir, korepeticije)

Učilnica 8

059 344 561

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

KOTNIK MARUŠKA  (violina)

Učilnica 13

059 344 566

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

KREVEL JANEZ (kontrabas)

DO Trebnik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

LESKOVAR MATEJ (pozavna)

Knjižnica

059 344 552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.

LEVIČAR JASMINA (citre)

DO Trebnik

059 344 556

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.

 TEMENT VITA    (violina, godalni  orkester)

Učilnica 7

059 344 560

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.

MATAVŽ BOJANA
(harmonika, harmonikarski orkester)

Učilnica 11

059 344 564

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.

OBRUL ANDREJA
(petje, zborovsko petje in  vokalna tehnika)

DO Trebnik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.

OŽVALD DORA (PGV, GP, pevski zbor)

Učilnica 1

059 344 553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.

PLEMENITAŠ MATIC (kitara)

DO Trebnik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.

RAVNIKAR Z. ANJA (violončelo)

DO Trebnik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21.

RUMPF ZDRAVKO (kitara)

DO Trebnik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.

SENEGAČNIK JERNEJ (kitara, kitarski orkester)

DO Trebnik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23.

SENEGAČNIK JERNEJ ml. (trobenta, evfonij)

Učilnica 3

059 344 556

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.

SKAZA AVGUST (trobila, tolkala)

Učilnica 2

059 344 555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

SKRBIŠ NEJA (klavir, korepeticije)

Učilnica 9

059 344 562

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.

SKRBIŠ ŽIVA (flavta, kljunasta flavta)

Učilnica 12

059 344 565

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.

ZAVEC JANEZ (klarinet)

Učilnica 5

059 344 558

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.

ZEMLJAK SANDRINE (flavta)

Učilnica 14

059 344 567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TEHNIČNO OSEBJE

 

1.

Kitek Slavica (tajnik VIZ VI)

03 759 39 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Črešnik Davorin (hišnik / čistilec)

059 344 554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Milić Biljana (čistilka)

03 759 39 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Rančnik Nataša  (računovodja, tajnik VIZ VI)

03 759 39 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Žugman Boštjan (vzdrževalec računalniške opreme)

059 344 559

knjižnica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© 2021 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art