• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izpiti

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Letni izpiti se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v glasbenih šolah.

  • Za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ od 16. do 20. maja 2022
  • Redni rok od 11. - 20.  junij 2022
  • Popravni izpiti od 20. – 30. junij 2022
  • Naknadni letni izpitni rok, 22. do 31. avgust 2022
  • Naknadni letni popravni rok, 20. do 30. avgust 2022

Letni izpit opravljajo učenci pri instrumentu, petju in solfeggiu, praviloma ob koncu pouka.
Učenci instrumentov (8 letni program) opravljajo izpit ob koncu pouka šele od drugega razreda naprej.
Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih prvin igre in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora.
Zaključek pouka za šolsko leto 2021/2022 bo v  petek, 24.06. 2022 s podelitvijo spričeval od 13.00 do 16.00 ure. Učenci, ki bodo takrat odsotni, lahko dvignejo svoje spričevalo v tajništvu glasbene šole v času uradnih ur.


© 2021 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art