• 03 759 39 03
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postopno vračanje v šolo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Spoštovani starši,

na osnovi sklepa vlade RS z dne 29. 4. 2020 in okrožnice MIZŠ z dne 8. 5. 2020 se postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva. 18. 5. 2020 se bodo v šolo vrnili učenci osnovne stopnje glasbenega izobraževanja (od 1. do 8. razreda osnovne stopnje) pri izvajanju individualnega pouka – instrument, petje. Skupinski pouk se še naprej izvaja na daljavo.

Na podlagi okrožnice MIZŠ iz dne 14.5.2020 številka, 6030-1/2020/34 se ob upoštevanju priporočil NIJZ lahko prične tudi vzgojno izobraževalni proces skupinskega pouka (nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica, plesna pripravnica in balet). 

Priporočila Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti, zato nujno potrebujemo vaše informacije o vrnitvi otroka v izobraževalni program na Glasbeni šoli Slovenske Konjice.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izjavo ste prejeli po elektronski pošti. Vljudno prosimo, da podpisano izjavo vrnete v najkrajšem možnem času na naslov elektronsk naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali ob prihodu otroka k pouku v šolo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. Objavljen je tudi na spletni strani Glasbene šole Slovenske Konjice.

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Za otroka, ki bo zaradi zdravstvenih omejitev ostal doma, nujno posredujte opravičilo oz. mnenje zdravnika učitelju individualnega pouka.

Spremstva iz OŠ Ob Dravinji do nadaljnjega ne izvajamo. Starši oz. skrbniki sami poskrbijo za prihod učenca k pouku. V primeru, da otroka ne morejo pripeljati, o tem obvestijo učitelja predmeta.

KDO LAHKO OBISKUJE POUK?

Pouk v glasbeni šoli se izvaja za vse učence individualnega predmeta osnovne stopnje (pouk instrumenta in petja) v programu glasba in skupinskega pouka pri predmetih in programih nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica, plesne pripravnica in balet.

PRIHOD V ŠOLO

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

  • V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
  • Učenci plesne pripravnice in baleta se za pouk oblečejo doma in se ne zadržujejo po šoli.
  • Učenci skupinskega pouka (Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) se ne preobujejo in ne slečejo oblačil, temveč gredo direktno v učilnico. Se ne zadržujejo v garderobi.
  • Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in otroke, starejše od 12 let v vseh šolskih prostorih, z izjemo učilnic.
  • Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica) bodo visela navodila za preprečevanje okužbe novega Covid-19.
  • Na stopnišču pred steklenimi vrati vhoda v šolo bo postavljen dozirnik z razkužilom. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.
  • Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI SLOVENSKE KONJICE

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza).

Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.

Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik

Več informacij najdete na spletni strani Glasbene šole Slovenske Konjice ali v objavah na FB strani.

Povezave do dokumentov:

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo . . . TUKAJ!

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake . . . TUKAJ!

Hišni red in navodila obnašanja v času koronavirusa . . . TUKAJ!

Pravila - razbremenilni ukrepi - COVID 19 . . . TUKAJ!

Higienska priporočila za čas epidemije Covid 19. . . TUKAJ!

Higienska priporočila za izvajanje pouka v OŠ za čas, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID 19 . . . tukaj!

Ostanite zdravi.

Slovenske Konjice, 13.5.2020                                                                                   

Branimir Klevže, ravnatelj


© 2021 Glasbena šola Slovenske Konjice. Vse pravice so pridržane. Izdelal: Maksima Web art