Tattenbachova ulica 1a, Slovenske Konjice

Vpis učencev

Informacije o vpisu za šolsko leto 2019/2020

1. Od 5. do 25. aprila 2019 so starši dolžni oddati vpisne liste za že vpisane učence za vpis v  višji letnik glasbene šole. Šola lahko na podlagi evidenčnega vpisa oceni možen vpis novih učencev za naslednje šolsko leto.

2. Vpisovanje za naslednje šolsko leto se opravi na podlagi Razpisa za vpis (3. do 15 maj), ki je objavljen na spletni strani Glasbene šole Slovenske Konjice in v publikacijah razdeljenih po šolah in vrtcih.

V razpisu glasbena šola navede izobraževalne programe, ki jih bo izvajala, pouk, število prostih vpisnih mest in druge pogoje za vpis. Število vpisnih mest šola uskladi s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov. Kadrovski načrt in sistematizacija je pogojena z usmeritvami finančnega načrta, ki ga predhodno odobri MIZŠ. Za širitev dejavnosti si mora šola pridobiti soglasje ministra.

Na spletni strani glasbene šole bo možna informativna prijava in vpis na preizkus glasbenih sposobnosti. Elektronska prijavnica za informativni vpis bo odprta od 6. do 31. maja 2019.

3. Sprejemni preizkusi za novince se opravijo v rednem roku (20. do 30. maj 2019)

-          torek, 21. maj 2019 od 16:00 do 18:00 (PGV, GP, PLP)

-          sreda, 22. maj 2019 od 16:00 do 18:00 (INSTRUMENT, PETJE)

Naknadni sprejemni preizkusi za morebitna prosta mesta (26. do 30. avgust 2019)

-          sreda, 28. avgust 2019 od 16.00 do 17.00 (samo v primeru prostih mest)

Posebna tri članska komisija, ki jo izbere ravnatelj na podlagi uspešnosti preizkusa glasbenih sposobnosti in razpoložljivih prostih mest izbere učence za vpis v naslednje šolsko leto. Izbrani in neizbrani kandidati so o rezultatih obveščeni po navadni pošti s pisno odločbo.

Termini sprejemnih preizkusov so usklajeni s predpisanim Šolskim koledarjem za glasbene šole za šolsko leto 2018/2019.

4. Šola izbira in vpisuje učence:    

-          v 1. razred od 3. – 10. junija 2019,

-          v naknadnem roku za prosta mesta od 26. do 30. avgusta 2019.

Vpis učencev v 2. in višje razrede poteka od 20. do 24. junija 2019.

 


 370,    09  Apr   2019 ,   Vpis učencev

Zadnje objave

Koledar dogodkov

September 2019
P T S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Osnovni podatki

Glasbena šola Slovenske Konjice,
Tattenbachova ulica 1a,
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 759 39 03, Fax: 03 759 39 04
gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si 
Davčna št.: 70401268, IBAN: SI56 013146030713123, Matična št.: 5087767
Šifra proračunskega uporabnika: 71315,
Šifra dejavnosti: 85.520