Natisni to stran

Izpiti

Izpiti

(2 glasov)

Letni izpiti se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v glasbenih šolah.

-          Za učence zaključnih razredov OŠ in SŠ od 15. do 20. maja 2019,

-          Redni rok od 11. junija do 20. junij 2019,

-          Popravni izpiti, od 20. do 28. junij 2019,

-          Naknadni letni izpitni rok, 20. do 30. avgust 2019,

-          Naknadni letni popravni rok, 20. do 30. avgust 2019.

Letni izpit opravljajo učenci pri instrumentu, petju in solfeggiu, praviloma ob koncu pouka.

Učenci instrumentov (8 letni program) opravljajo izpit ob koncu pouka šele od drugega razreda naprej.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih prvin igre in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora.

Zaključek pouka za šolsko leto 2018/2019 bo v  ponedeljek, 24.06. 2019 s podelitvijo spričeval od 13.00 do 16.00 ure. Učenci, ki bodo takrat odsotni, lahko dvignejo svoje spričevalo v tajništvu glasbene šole v času uradnih ur.


 3190,    25  Feb   2019 ,   Šolski koledar